MENU KLASIKE

  • BM2

Chef Recommended

MENU KLASIKE

MENUJA KLASIKE PËRBËHET NGA:

1 HAMBURGER + 1 KUTI PATATE E MESME + 1 PIJE 330 ML
JU MUND TË ZGJIDHNI SIPAS DËSHIRËS NJË NGA HAMBURGERAT E MËPOSHTËM DUKE I KOMBINUAR ME PIJE TË NDRYSHME:

HAMBURGERA                                                           PIJE

  • HAMBURGER                                              • PEPSI 330 ML
  • CHEESE BURGER                                      • IVI ORANGE 330 ML
  • KOLONAT SUPREME                                • IVI LEMON 330 ML
  • KOLONAT PIKANT                                     • 7 UP 330 ML
  • CHICKEN BURGER
  • CHICKEN GOLD
  • BACON & BACON
  • BACON CORRIDA
  • FRESH BURGER