BIG MENU

  • BM1

Chef Recommended

BIG MENU

BIG MENUJA PËRBËHET NGA:

1 HAMBURGER + 1 KUTI PATATE E MADHE + 1 PIJE 500 ML
JU MUND TË ZGJIDHNI SIPAS DËSHIRËS NJË NGA HAMBURGERAT E MËPOSHTËM DUKE I KOMBINUAR ME PIJE TË NDRYSHME:

HAMBURGERA                                                           PIJE

  • HAMBURGER                                           • PEPSI 500 ML
  • CHEESE BURGER                                   • IVI ORANGE 500 ML
  • KOLONAT SUPREME                             • IVI LEMON 500 ML
  • KOLONAT PIKANT                                  • 7 UP 500 ML
  • CHICKEN BURGER
  • CHICKEN GOLD
  • BACON & BACON
  • BACON CORRIDA
  • FRESH BURGER